Rezilijentnost

Rezilijentnost

Rezilijentnost je termin engleskog porekla prisvojen u srpski jezik usled nedostatka prevoda. Kao osobina ona se proučava relativno kratko od polovine 20. veka.

Rezilijentnost je širok pojam i ima više definicija, i svaka od njih je tačna i ispravna, a u mnogo čemu su i slične.

Najjednostavnije rečeno- rezilijentnost je naša sposobnost za prilagođavanje promenama i kapacitet za uspešnu adaptaciju, uprkos izazovima i teškim okolnostima

Važno je znati da rezilijentnost možemo razvijati, i u 21 veku nam se to i nameće kao potreba za edukacijom ili podrškom u rešavanju, prevelikog stresa, izazova, brzog načina života i problema sa kojima se svakog dana, svako od nas, susreće.

Uzmite vremena i razmislite, koje navedene izjave se odnose na vaš odnos prema sebi i životu i u kom procentu.

Prva izjava bi se odnosila na odustajače, druga na odlagače i treća na osvajače.

Ova podela ljudi prema koeficijentu rezilijentnosti (AQ) nije stopostotna. Svaka osoba ide iz jedne u drugu grupu, tako da retko ko od nas je stopostotno odustajač, odlagač ili osvajač u svom realnom životu. Ova podela služi kako bi se smo se prepoznali kom tipu ljudi pripadamo, ali je treba prihvatiti sa rezervom i proveriti kod sebe u kom procentu je ona tačna.

Sada ću u par rečenica objasniti svaku od ovih tri grupa kako biste mogli da prepoznate u kojoj izjavi se najviše pronalazite.

Odustajači – najviše će se prepoznati u prvoj izjavi. Odustajači igraju samo na sigurno, ne preuzimaju nikakve rizike. Često se mogu kajati zbog svojih odluka, jer ih non-stop preispituaju. Vrlo često pokazuju ljubomoru na ljude u svom okruženju ili na poslu, koji su uspešniji, na boljoj poziciji ili imaju sredjeniji život. Pri tom oni ne pokazuju ambicije i nisu zainteresovani za rad, učenje ili bilo koju promenu koju bi oni mogli napraviti. Ovi ljudi često mogu osećati depresiju i mogu biti hladni emocionalno.

Odlagači – najviše će se prepoznati u drugoj izjavi. Oni će ponekad i preuzeti rizike, ali samo u onoj meri dok ne postignu ono što su definisali kao uspeh. Oni su vrlo često zadovoljni sa onim što jesu i što imaju i što su postigli. Imaju inicijativu, želju i snagu za rad, ali samo dok neostvare ono što su oni definisali kao svoj uspeh. Na ovaj način oni gube mogućnost ličnog rasta kao i ostvarenje svog punog potencijala.

Osvajači – su se prepoznali u trećoj izjavi. To su oni uporni ljudi koji idu napred bez obzira na spoljašne okolnosti i ono što im život donosi. Vrlo su angažovani i aktivni za njih se znamo upitati „Kad i kako uspeju sve da završe i postignu?“. Imaju obaveza i posla i sve završavaju. Ovi ljudi imaju visok nivo energije, aktivni su i stalno su u pokretu. Preuzimaju rizik i prihvataju izazov, oni su vrlo rezilijentni.

Postavljanjem ciljeva, prihvatanjem promena kao i adekvatan odnos prema izazovima i problemima mi razvijamo svoju rezilijentnost. Razvijanje naše sposobnosti za prilagodjavanje promenama uprkos izazovima, je od izuzetnog značaja za smanjenje stresa, koji je okidač mnogih zdravstvenih tegoba.

Kada smo pod stresom osećamo se napeto, nervozno, ljuto, nezadovoljno, bezvoljno, imamo osećaj da ne možemo stići odraditi ono što bismo želeli ili trebali, a time se naša napetost još više podiže. Onda, počinjemo da vičemo na sebe i druge, a time dobijamo još lošiju komunikaciju sa ljudima koje volimo i koji nam znače. I tako znamo ići u krug danima pa i godinama.

Kada je osoba rezilijentna ona brzo ponovo postaje jaka, zdrava i uspešna i nakon što se je dogodilo nešto „loše“ ona se lako oporavi i adaptira nakon nekog lošeg dogadjaja ili situacije.

U ovome vam coach i coaching proces može pomoći.

Kroz coaching sesije možete umanjiti stres, poboljšati odnose i komunikaciju sa bližnjima ili kolegama, kao i razviti rezilijentnost. Nova znanja i njihova primena u životu dovešće vas do novih saznanja. Na taj način počećete menjati svoje obrasce kao i postupke i svedočićete boljim rezultatima u svom životu.

Možete postati osvajači, biti puni energije, dobre volje i elana. Tada lakše prihvatate izazove i lakše rizikujete, dolazite do rešenja i preduzimate akcije, lakše prevazilazite neuspehe i doživljavate ih kao iskustvo iz koga ste nešto naučili, razumete da ste zahvaljujući iskustvu postali bolja i mudrija osoba.

Za Vaš uspeh,

Sneža.