Šta je coaching

Coaching je konverzacija između klijenta i coacha, u kojoj coach pitanjima pomaže klijentu da dodje do idealnog rešenja za sebe. Na taj način klijent podiže nivo svesnosti i stiče uvide kroz odgovore do kojih dolazi.

Ta konverzacija je ciljani razgovor.

Coaching je razvojni  proces, odnosi se na promenu. U tom procesu coach podržava klijenta na različite načine, kako bi klijent lakše napravio pomak iz sadašnjeg u buduće željeno stanje. Coach  podržava i pomaže klijentu, sa ciljem da klijent razvije veštine i prepozna svoje resurse i mogućnosti, da dođe do rešenja svog problema i prevaziđe izazov sa kojim se trenutno suočava.

Tokom samog procesa, povećava se svesnost i emocionalna inteligencija.

Coaching proces se sastoji od pitanja procesna ili regularna na koje klijent traži odgovore. Na taj način se pokreće novi način razmišljanja koji dovodi do novih saznanja i spoznaja, što klijentu omogućava da sagleda širu sliku, prepozna svoje sposobnosti i resurse, da donese odluku i dodje do „goriva“ koje će ga pokrenuti na akciju.

Pitanja su precizna, otvorena, direktna, ponekad izazivačka kako bi klijent dopreo do same svoje suštine, podigao svest i pokrenuo na akciju.

Coaching omogućava klijentu da lakše napravio pomak iz sadašnjeg stanja u kojem ima neki problem, izazov ili želju da nešto ostvari u buduće stanje koje sam klijent želi i izabere za sebe.

Razgovor izmedju klijenta i coacha je poverljiv, ostaje isključivo izmedju klijenta i coacha. Coaching proces je neiscrpan i može obuhvatati puno tema, koje sam klijent bira.

U coaching-u se ne bavimo prošlošću, već govorimo o danas i sutra. Pitanja o prošlosti se postavljaju tek toliko da bi se dobio kontekst.

Najkraće rečeno, coaching je proces gde klijent pravi pomak iz sadašnjeg u buduće željeno stanje.

 Uz podršku coach-a šanse su mnogo veće da ostvarite u životu ono što želite.

Šta je life (životni) coaching ?

Životni coaching je fokusiran na celokupni uspeh i napredak pojedinca i obuhvata sve segmente života a to su: misli i emocije; zdravlje i fizički izgled; veze i odnosi; posao i karijera; finansije. To je tako zvani holistički pristup.

Izmedju onog kako živite danas i što želite postići i ostvariti, postoji odredjeni jaz.

Coach je osoba koja vam pomaže i podržava, da lakše i bezbolnije, prevazidjete taj jaz izmedju sada i onoga što biste želeli postići.

Ta razlika izmedju ovde i tamo sastoji se od predrasuda, uverenja, principa, stavova, navika, sećanja, strahova, itd. koja vam ne dozvoljavaju da napravite pomak, akciju. Drže vas gde ste sada i ne možete videti celu sliku. Često se možete osećati zaglavljeno, da se ne možete maknuti.

Kroz proces coachinga, podižući svest i ohrabrujući pojedinca, coach vam pomaže da preuzmete odgovornost za sopstven život i podstiče vas da stignete tamo gde Vi želite.

Šta coaching jeste a šta nije?

Coaching nije isto i razlikuje se, od profesionalnih oblasti kao što je psihoterapija, psihologija ili psihijatrija, mentorstvo, konsalting.

Psihijatrija (psiha-duša, jatros – doktor) je grana medicine која se bavi proučavanjem porekla i lečenjem psihičkih bolesti i poremećaja. – Izvor Vikipedija

Psihologija potiče od reči psyha i logos doslovno znači « nauka o duši ». Prоučava individualna i grupna ponašanja. – Izvor Vikipedija

Psihoterapija se definiše kao lečenje govorom ili lečenje uz pomoć govora. – Izvor Vikipedija

U coachingu klijent odgovara na pitanja –  u mentorstvu postavlja pitanja.

U coachingu klijent sam spoznaje mogućnosti i šta je najbolje za njega – u konsalting-u dobija savet i preporuke u određenoj oblasti od strane eksperta.

Coaching olakšava progres, iz sadašnjosti pogled mu je ka budućnosti. Usmeren je ka dostizanju cilja. Osoba želi izazov ima snage da se suoči sa preprekama i izazovima na putu. Prisutno je samopoštovanje i spremnost. Sposobna da razmišlja i prihvati odgovornost, jer je zrela, odrasla i snažna osoba. Želi promenu, planira je, radoznala, spremna, proaktivna, samosvesna, otvorena i uzbuđena zbog mogućih promena.

Šta postižete tokom coaching procesa?
 • Definišete trenutno stanje (poslovno, ljubavno ili društveno)
 • Dobijate jasnu sliku šta želite postići u budućnosti
 • Usklađujete se sa svojim vrednostima
 • Prepoznajete uverenja koja Vam ne služe, zmenjujete ih podržavajućim uverenjima
 • Preuzimate odgovornost za sebe i svoj život
 • Vaše veze i odnosi sa bliskima postaju harmonične i kvalitetne
 • Preduzimate korake da rešite problem ili tešku situaciju
 • Razumete šta je strah i sa lakoćom ga prevazilazite, znate šta je teror barijera
 • Otpustićete negativne emocije koje su posledica prošlosti
 • Postavljate i ostvarujete svoje ciljeve, ne tudja očekivanja
 • Prepoznajete svoje resurse i mogućnosti za postizanje cilja
 • I još mnogo toga, . . . 
Ne postoji životna tema koja se ne može obuhvatiti coaching procesom.